Za wymienione w ofercie czynności proponujemy następujące wynagrodzenie:

  1. Za wyszukanie najemcy i doprowadzenie do podpisania umowy najmu Zarządca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 50% miesięcznego czynszu najmu.
  2. Za nadzór nad przebiegiem najmu 8- 13% faktycznych wpływów z najmu lokalu lecz nie mniej niż 100 zł za jeden lokal miesięcznie
  3. W okresie kiedy mieszkanie jest nie wynajęte Zarządca otrzyma zryczałtowaną opłatę w wysokości 50 zł miesięcznie za wykonanie wszystkich usług

W celu poznania bardziej szczegółowej oferty prosimy o kontakt.