Oferta GRAND HOUSE NIERUCHOMOŚCI jako zarządcy lokalem obejmuje poniższe czynności:

Przygotowanie wynajmu

 • przygotowanie lokalu do wprowadzenia najemcy: nadzorujemy prace wykończeniowe w mieszkaniu, zapewniamy dostęp do sprawdzonych fachowców, proponujemy możliwości doposażenia mieszkania w elementy wykończenia wnętrza (np. aneks kuchenny) podwyższając jego standard tak, aby przy minimalnym nakładzie finansowym z Państwa strony uzyskać pożądany efekt w postaci wysokiej ceny za najem lokalu.
 • opracowanie oferty nieruchomości i przygotowanie jej do promocji,
 • przygotowanie dokumentacji fotograficznej i opisowej.

Pozyskanie Klienta

 • umieszczenie oferty w mediach (m.in. promocja w prasie lokalnej i internecie),
 • wyręczanie właścicieli w spotkaniach z klientami na terenie nieruchomości,
 • negocjowanie warunków najmu i podpisywanie w imieniu Właściciela umów najmu. Najemca zostanie przez nas wstępnie sprawdzony pod względem wiarygodności (np. stałe zatrudnienie, wysokość wynagrodzenia), tak aby zminimalizować ryzyko niewypłacalności. Zawrzemy w Państwa imieniu umowę najmu według sprawdzonych w praktyce wzorów, należycie zabezpieczających Państwa interes jako strony wynajmującej. Zlecenie naszej firmie obsługi najmu lokalu mieszkalnego umożliwia ponadto zachowanie anonimowości właściciela lokalu w stosunku do najemcy lokalu.

Nadzór nad przebiegiem najmu

 • przekazanie lokalu protokołem zdawczo-odbiorczym,
 • określenie kwot należnych z tytułu czynszu i innych opłat,
 • kontrolowanie terminowości dokonywania wpłat, z końcem każdego miesiąca wystawiamy informację o wysokości wpływów z najmu.
 • rozliczenie zobowiązań najemcy po wygaśnięciu umowy najmu,
 • opłacanie rachunków z tytułu czynszu do administracji, dostaw mediów i innych opłat,
 • rutynowe utrzymywanie kontaktów z najemcami w zakresie poziomu świadczonych usług i innych zagadnień związanych z eksploatacją nieruchomości,
 • bieżące rozwiązywanie problemów pojawiających się podczas trwania umowy najmu lokalu,
 • czuwanie nad realizacją napraw: organizacja, zawieranie umów z fachowcami, kontrola wykonania, rozliczenia,
 • sprawdzanie stanu technicznego lokalu podczas trwania umowy najmu,
 • windykacja przed sądowa należności (na drodze sądowej za dodatkową odpłatnością),

Ponadto oferujemy usługi w zakresie:

 • zarządzania i administrowania nieruchomościami,
 • pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
 • obsługi technicznej nieruchomości wraz z 24h pogotowiem technicznym,